mollenvangers_be

 

Onze specialiteit

Wij houden uw kostbare groene terreinen vrij van vervelende mollen.

Het verwijderen van de mollen gebeurt op een zeer millieuvriendelijke manier, zonder gebruik te maken noch van chemische, noch van andere gevaarlijke producten, welke dan ook.

Siertuinen
Privé-tuinen (vanaf 2000m²)
Golfterreinen
Sportvelden
Bedrijfsterreinen en alle andere groenzones

Wij werken op basis van jaarcontracten en brengen periodieke controlebezoeken op het terrein zelf.

gegevens