Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Professionele Mollenvangers VOF, Jules Vincartpark 87, 9220 Hamme.

info@mollenvangers.be - +32 475 50 47 13 - BTW BE0839.160.559

 

 1. Algemene bepalingen

De webshop van Professionele Mollenvangers VOF biedt zijn klanten de mogelijkheid om met het digitale formulier een offerte aan te vragen om op het aangegeven terrein mollen te verwijderen.

 1.  Opdracht

Professionele Mollenvangers VOF ontvangt van klanten via het webformulier of via rechtstreeks contact de vraag om mollen te verwijderen.

 1.  Online formulier

De Klant kan via de webshop van PROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF het formulier invullen met alle gegevens zodat een duidelijk beeld kan gemaakt worden van de wensen van de klant, om aan de hand daarvan een plaatsbezoek te organiseren en een mogelijke overeenkomst af te sluiten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

PROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF is gerechtigd een vraag om mollen  te verwijderen te weigeren ingevolge het verstrekken van onvolledige of onware gegevens door de klant.

 1.  Plaatsbezoek

De vraag om mollen te verwijderen kan resulteren in een bezoek ter plaatse bij de klant alvorens een overeenkomst wordt opgesteld. 

 1.  Overeenkomsten
 • Met contract

De klant kan een contract afsluiten voor een langere aaneensluitende periode aan een vastgestelde prijs.

Contracten kunnen stilzwijgend verlengd worden of door een vervaldagbericht met verzoek om te verlengen.

Het contract vermeldt, naast de klantgegevens, ook de plaats van interventie, grootte van het te behandelen terrein, begin- en einddatum van de overeenkomst, prijsbepaling: ofwel volledig, ofwel met voorschotten.

Periodieke facturatie volgens het contractuele voorschot en eindafrekening.

 • Met eenmalige overeenkomst

De klant kan telefonisch of per e-mail om een tussenkomst verzoeken waarbij aan de hand van de plaats, periode en frequentie de prijs wordt bepaald.

Facturatie volgens opdracht.

 1.  Verwijderen van mollen

Professionele mollenvangers houdt de kostbare groene terreinen van klanten vrij van vervelende mollen. Het verwijderen van de mollen gebeurt op een zeer milieuvriendelijke manier, zonder gebruik te maken noch van chemische, noch van andere gevaarlijke producten, welke dan ook.

 1. Terreinen

 

 • Siertuinen
 • Privé-tuinen (vanaf 2000 m²)
 • Golfterreinen
 • Sportvelden
 • Bedrijfsterreinen en alle andere groenzones
 1. Garantie op uitgevoerde diensten

Artikel I. 1,5° van het Wetboek Economisch Recht definieert het begrip “diensten” als: “elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutair doel.

Op het volledig mollenvrij maken en houden van een terrein kan geen garantie verstrekt worden. Wel staat Professionele Mollenvangers garant om gratis opnieuw een verwijdering te organiseren indien er binnen de 15 dagen terug mollen op het terrein voorkomen.

Na deze periode geldt deze dienstverlening niet meer en zal de volgende verwijdering voorwerp uitmaken van een nieuwe overeenkomst, hetzij terug eenmalig, hetzij door opstelling van een langdurig contract.

 1. Klantendienst

De klantendienst van PROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 50 47 13 of via e-mail op info@mollenvangers.be  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 1. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt PROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF zich het recht voor om bij niet of onvolledige betaling de overeenkomst stop te zetten.

 1. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, PROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, (indien toegestemd) versturen van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag via e-mail aanPROFESSIONELE MOLLENVANGERS VOF, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gegevens van klanten worden als vertrouwelijke informatie beschouwd en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

 1. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 1. GDPR

De klant die het digitale webformulier invult dient onderaan aan te vinken: “ik ga akkoord met deze verwerking”.

 1. Toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Dominique Goudeseune

Jules Vinçartpark 87
9220 Hamme
GSM : 0475 50 47 13
info@mollenvangers.be

Roger Goudeseune

Jules Vinçartpark 83
9220 Hamme
GSM : 0477 28 27 62
info@mollenvangers.be

Mollenvangers.be

Birds flying in the sky

Powered by SEMA - Alle rechten voorbehouden aan Professionele Mollenvangers VOF - Algemene voorwaarden